Geri Dönüşüm ve Önemi

Geri Dönüşüm ve Önemi

Geri dönüşüm doğa açısından önemli bir unsudur ve doğru şekillerde yapıldığı zaman hem doğaya hem de ülke ekonomisine büyük ölçekli katkı sağlamaktadır. Bu yazımızda geri dönüşüm kapsamında yapılan çalışmaların doğa ve ekonomiye ne gibi katkılar sağladığına detaylı bir şekilde değineceğiz.
 

Geri dönüşüm çalışmaları atık miktarlarını azaltır, ekonomiye katkı sağlar ve doğal kaynakların korunması adına önemlidir. Bunun yanı sıra sanayinin ham madde ihtiyacını ikincil üretimler ile karşılar ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar. Örneğin kağıtların geri dönüşüm aracılığı ile tekrar sanayiye kazandırılması hava kirliliğini azalttığı gibi su kirliliğini de azaltmaktadır. Aynı şekilde plastiklerin tekrar işlenerek kullanılabilir duruma getirilmesi hem doğayı korumak adına hem de petrolden tasarruf anlamına gelmektedir. Geri dönüşüm çalışmalarının esas amacı kaynakların gereksiz yere kullanılmasını önlemek, doğayı korumaktır. Ayrıca kullanım ömrünü tamamlamış olan çeşitli elektroniklerin doğada çözünme süreçleri göz önünde bulundurulduğunda çevrenin maruz kalacağı kirli etkileşim geri dönüşüm çalışmaları sayesinde engellenebilmektedir. Geri dönüşüm çalışmalarının çevre etkileşimi dışında büyük sanayilere sağladığı ham madde ihtiyacına bakıldığında aslında bu çalışmaların ne denli etkili olduğu daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Demir, bakır, alüminyum, kurşun, çinko gibi birçok önemli madenin bugün dünya sanayinde ne denli önemli madenler olduğu aşikardır. Doğal kaynakların da tükenmez kaynaklar olmadıkları göz önünde bulundurulduğunda geri dönüşüm çalışmalarının ham madde ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir rol üstlendiği söylenebilir.


    Bu çalışmalar aynı zamanda hızla modernize olan bir sektörün varlığını ön plana çıkarmaktadır. Hurdacılık adı altında geri dönüşüm çalışmalarına kaynak sağlamak için yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. Özellikle hurda fiyatlarının oluşturduğu rekabet ortamı her geçen gün artmakta ve yapılan çalışmalar hız kazanmaktadır. Hurda fiyatlarının artması, bilinçlenmenin ve yapılan çalışmaların kalitesini artıracağı gibi geri dönüşüm kapsamında elde edilen madde miktarının artması üzerinde de etkili olacaktır.


    Özetle geri dönüşüm çalışmaları gerek ekonomi gerek doğa ve gerek doğal kaynaklar üzerinde pozitif etki alanı ile büyük ölçekli katkıların ilk adımı olarak gösterilebilir.