HURDA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

HURDA HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Ekonomik açıdan kullanım sürelerini doldurmuş katma değer sağlayamaz hale gelmesine hurda denilebilir. Başka bir tanım yapmak gerekirse geri dönüşümü olan mamul yada gayrimamül değerlere verilen genel addır. Dünyada muhtelif hurdalar her zaman vardır. Zaman geçtikçe geri dönüşümü sağlanıp yeniden ekonomik değer kazanması sağlanabilir. Bu sayede ülkemize de hem ekonomik alanda hem de mamul anlamında büyük katkılar sağlıyor. Hurda hakkında pek çok şey söylememiz mümkün. Bunlardan bazıları ise, genelde gelişmiş ülkelerin çoğu hurdaya büyük önem vermekte ve kullanılmamış birinci sınıf ürün kadar hurdalara da önem vermektedir. Bu sayede gelişmiş ülkeler sıralamasına girmede büyük katkı sağlamaktadır.


Sebeplerinden bir diğeri ise daha fazla üretme ve bunların geri dönüşümünü sağlamak için teknolojik gelişime önem vermeleridir. Hurda hakkında halkında bilgi sahibi olması bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Hurdanın birçok çeşitleri vardır. Örneğin; kâğıt hurda, alüminyum hurda, bakır hurdalıkları, metal hurdalar, plastik ve elektronik eşya hurdaları gibi pek çok ayrımı yapılabilir. Özelliklerine göre ayrılıp geri dönüşümü için ayrıştırılır bunların üzerinde çalışmalar yapılarak yeniden dizayn yapılırlar. Hurda aynı zamanda imalat yaparken arta kalan malzemelerden de elde edilmektedir. Hurda hakkında vatandaşlarımızın bilinçli davranmaları evlerinde veya iş yerlerinde kullanılmayan veya kullanılmış artıkları, diğer bir değişle çöp olarak gördükleri eşyaları ayrıştırıp belediyelerin ayrı ayrı koydukları konteynırlarına koymaları gerekmektedir. Örneğin kâğıt ise kâğıt kutusuna lastik ise lastik cam ise cam çöp kutularına atmaları gerekmektedir.


Hurda olarak adlandırmak için tüm malzemelerin geri dönüşümü sağlanan eskimiş kullanılmış malzemeler olması veya imalat sırasında arta kalan malzemelerin olması gerekmektedir. Günlük hayatınızda kullandığınız her şey aslında gelecekte hurda olacaklar. Evlerinizden kullanılmayan eşyalarınızı hurdacılara satarak hem siz kazanç sağlamış olursunuz hem de ülkemizi kalkındırmış olursunuz. Hurda hakkında bilinçli davranarak daha rahat gelişmiş bir ülkeye sahip olabilirsiniz.